(sevimer, 23.6.2010 14:37)
altın oran altın oran altın oran altın oran
sayfa 1

Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O dur. Rahman ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Her hangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner./ Mülk 3-4

daha fazlasını oku
 
belki ilginizi çeker
mürteci sözlük