99 ye�il �i�e duvar�n �st�nde 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . 99 yeşil şişe duvarın üstünde