gül yapraklarýyla bir baþýna 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.